Furmaziun e cultura

Emprender linguas fa plaschair, viadis èn la porta al mund, musica, chant e saut èn balsam per l'olma. Schlargiai Vossa savida e Vossas capacitads en in clima senza stress ed ensemen cun persunas cun ils medems interess. Emprender linguas, tegnair fit il tscharvè, emprender d'enconuscher novas tecnologias, dar jass, emprender da dar patience – tscherni quai ch'interessa Vus. La purschida è interessanta e variada.

Creativitad

Esser creativ e mirveglius e s'entusiasmar per in tema – quai porschan noss curs da creativitad a Vus.

Cultura e natira

As interessais Vus per quai ch'è capità en il passà e per quai che gira oz? Lura èn nossas purschidas culturalas e nossas offertas cun il tema natira exact il dretg per Vus!

Concepziun da la vita

Concepi Vossa vegliadetgna sco ina maschaida da temp liber, obligaziuns, passiun e sfidas – cun nossas purschidas sustegnain nus Vus.

Multimedia

En il mund digital s'avran pussaivladads dal tuttafatg novas – era per Vus! Nossas offertas porschan maun a Vus.

Linguas

Emprender ina lingua estra è il meglier trenament per noss tscharvè. 

Per ina memoria senza largias – dovra ella u perda ella

«Cun curs ed occurrenzas tegnain nus fit noss tscharvè.»


Marie Louise Borini, participanta dal curs
Marco Marconi, manader dal curs

Survista da noss curs e da nossas occurrenzas cun la pussaivladad da s'annunziar online

Fufragnar ussa